projecten

De afgelopen jaren hebben de mensen van WORK@PROGRESS ruimschoots ervaring opgedaan met het succesvol organiseren van projecten en zowel de private als de publieke sector. U kunt daarbij denken aan werkervaringsprojecten voor uitkeringsgerechtigden tot projectmatig introduceren van mensen met een arbeidsbeperking. Uiteraard met als doel een betaalde baan op de regulieren arbeidsmarkt.

De projecten die wij georganiseerd hebben betreffen diverse projecten in de glastuinbouw, zowel groente als sierteelt, Beheer buitenruimte, in de logistiek en de voedingsmiddelen industrie. De afgelopen 5 jaar hebben onze mensen meer dan 250 kandidaten die voorheen recht hadden op een uitkering een onafhankelijke positie op de arbeidsmarkt gegeven.

Maar waar we uiteraard het meest trots op zijn, 90% van deze mensen hebben nog steeds een betaalde baan op de arbeidsmarkt!
Neemt u gerust contact met ons op als uw organisatie behoefte is aan gemotiveerd personeel uit de directe omgeving. Wilt u ondersteuning in regelgeving en samenwerking met de overheid? Door onze ervaring en vasthoudendheid kunnen wij mogelijk een positieve impuls geven aan uw project of het opstarten van een nieuw project. Wij denken graag met u mee! Wilt u graag hierover referenties opvragen?  U kunt ons bellen op 085-4018173 of stuur ons een bericht.