Overheid

Overheid; (regionaal en nationaal)

U als overheidsinstantie heeft de zorg over burgers die op dit moment om wat voor reden dan ook een uitkering ontvangen. Daarvoor zijn de diverse structuren ingericht om deze doelgroep zelfstandig te laten functioneren op de arbeidsmarkt met als doel hen onafhankelijk te maken van u als onze overheid.
Welnu, wij hebben een uitgebreide ervaring in het helpen van uitkeringsgerechtigden aan betaald werk. De vorm van de uitkering is uiteraard leidend in de positie die wij kunnen organiseren voor uw klantenbestand. We zijn bekend en hebben ervaring met zowel mensen met een arbeidsbeperking als mensen die langdurig om verschillende redenen naast de arbeidsmarkt zijn komen te staan.
Graag komen wij in gesprek om gezamenlijk uw klantenbestand te beoordelen en uw klanten trajecten naar betaald werk aan te bieden.

Ontzorgen

Wij ontzorgen uw organisatie op het gebied van Jobhunting, en de begeleiding en het aanleren of aanscherpen van werknemersvaardigheden. Dit doen wij door het geven van trainingen, het aanbieden van trajecten en daadwerkelijk betaalde banen.
Wij kennen de regionale arbeidsmarkt, weten wat het bedrijfsleven vraagt en kunnen op deze manier de op dit moment ontbrekende schakel zijn tussen de uitkeringsgerechtigden en de arbeidsmarkt. Wilt u graag meer informatie, dan kunt u ons bellen op 085-4018173 of stuur ons een bericht. Wilt u meer informatie of eens een kennismakingsgesprek? Belt u ons dan op 085-4018173 of stuur ons een bericht.